BLOG - NOVOSTI


Izgradnja postrojenja OIE SFE za vlastitu potrošnju "MEDENA COMMERCE"
24.04.2023

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „MEDENA COMMERCE“, Investitora „MEDENA-COMMERCE“ d.o.o. Tešanj, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Nastavite sa čitanjem »


Izgradnja postrojenja OIE SFE za vlastitu potrošnju "TREND-TEX"
21.04.2023

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „TREND-TEX“, Investitora „TREND TEX“ d.o.o. Doboj Jug, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Nastavite sa čitanjem »


Postrojenje SFE "ĆOSIĆPROMEX-1" 23kW
18.04.2023

Investitor “ĆOSIĆPROMEX” d.o.o. Tešanj, izgradio je solarnu fotonaponsku elektranu SFE „ĆOSIĆPROMEX-1“ 23 kW.

Nastavite sa čitanjem »


Postrojenje SFE "PETROL-2" 127kW
17.04.2023

Investitor “GAS PETROL” d.o.o. Tešanj, izgradio je solarnu fotonaponsku elektranu SFE „PETROL-2“ 127 kW.

Nastavite sa čitanjem »


Postrojenje SFE "A&M_SOLAR-1" 50kW
14.04.2023

Investitor “A&M SPED” d.o.o. Tešanj, izgradio je solarnu fotonaponsku elektranu SFE „A&M_SOLAR-1“ 50 kW.

Nastavite sa čitanjem »


Postrojenje SFE "ES-23-1" 23kW
13.04.2023

Investitor “E-S”, vlasnik Osman Ibrahimkadić, izgradio je solarnu fotonaponsku elektranu SFE „ES-23-1“ 23 kW.

Nastavite sa čitanjem »


Postrojenje SFE "KARAULA" 127kW
12.04.2023

Investitor “SV Energija” d.o.o. Tešanj, izgradio je solarnu fotonaponsku elektranu SFE „KARAULA“ 127 kW.

Nastavite sa čitanjem »