BLOG - NOVOSTI


SFE "POBJEDA-1"-za vlastite potrebe
25.09.2022

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „POBJEDA-1“, Investitora „POBJEDA“ d.d. Tešanj, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Nastavite sa čitanjem »


Izgradnja postrojenja OIE SFE za vlastitu potrošnju "GRADNJA-1"
27.02.2022

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „GRADNJA-1“, Investitora „GRADNJA 1“ d.o.o. Tešanj, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Nastavite sa čitanjem »


Mikropostrojenje SFE "SEJDINOVIĆ-1" 23kW
25.02.2022

Mikropostrojenje SFE “SEJDINOVIĆ-1” 23kW.

Nastavite sa čitanjem »


Mikropostrojenje SFE "SEJDINOVIĆ-2" 23kW
25.02.2022

Mikropostrojenje SFE “SEJDINOVIĆ-2” 23kW.

Nastavite sa čitanjem »


Mikropostrojenje SFE "KURTIĆ.23-1" 23kW
24.02.2022

Mikropostrojenje SFE “KURTIĆ.23-1” 23kW

Nastavite sa čitanjem »


Mikropostrojenje SFE "HOPIĆ.23-1" 23kW
15.02.2022

Mikropostrojenje SFE “HOPIĆ.23-1” 23kW

Nastavite sa čitanjem »


Mikropostrojenje SFE "AIA-1" 23 kW
09.01.2022

Investitor Proizvodnja električne energije “AIA” vlasnik Ogrić Amel, TEŠANJ, izgradio je solarnu fotonaponsku elektranu SFE „AIA-1“ 23 kW.

Nastavite sa čitanjem »