BLOG - NOVOSTI


SFE "PCI BOSNA" - za vlastite potrebe
23.12.2021

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „PCI BOSNA“, Investitora „PCI Bosna“ d.o.o. Jelah, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Nastavite sa čitanjem »


"ECO-ENERGY" mikro SFE (23 kW) i mini SFE (127 kW)
27.11.2021

SFE “ECO.23-1” 23kW (34,98kWp)

SFE “ECO ENERGY-2” 127kW (158,46kWp)

Nastavite sa čitanjem »


FNE "IMACO Systemtechnik 250kW" - za vlastite potrebe
27.11.2021

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „IMACO Systemtechnik 250kW“, Investitora „IMACO Systemtechnik“ d.o.o. Usora, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Nastavite sa čitanjem »


Mikropostrojenje SFE "SPAHIĆ-10 kW"
13.11.2021

Mikropostrojenje SFE “SPAHIĆ-10 kW” (12,285kWp), investitora Sead Spahić.

Nastavite sa čitanjem »


"Bositex" mikro SFE (23 kW) i mini SFE (80 kW)
26.10.2021

Firma Bositex d.o.o. Žepče koja je u privatnom vlasništvu, prepoznala je kvalitet obnovljivih izvora energije te je na krovu objekta izgradila dvije fotonaponske elektrane.

Nastavite sa čitanjem »


Mikropostrojenje SFE "HIDO-1" 23 kW
18.09.2021

Investitor Proizvodnja električne energije “HIDO” vlasnik Husanović Hidajet, izgradio je solarnu fotonaponsku elektranu SFE „HIDO-1“ 23 kW.

Nastavite sa čitanjem »


Mikropostrojenje SFE "SP-1" 23 kW
18.09.2021

Mikropostrojenje SFE “SP-1” 23 kW, investitora SSAM plast d.o.o..

Nastavite sa čitanjem »