BLOG - NOVOSTI


Mikropostrojenje SFE "MB-1" 23kW
25.01.2021

Mikropostrojenje SFE “MB-1” 23kW
Nastavite sa čitanjem »


Solarno navodnjavanje
30.07.2020

U avgustu 2019. godine, izgradili smo „off-grid“ sistem solarnog navodnjavanja u naseljenom mjestu Donji Svilaj, općina Odžak. Solarno navodnjavanje se nameće kao jedino rješenje u udaljnim područjima u čijoj blizini nije dostupna električna energija iz distributivne mreže. Izgrađeni sistem se …
Nastavite sa čitanjem »


Zagrijavanje vode putem solarnih vakumskih cijevi
30.07.2020

Solarne vakumske cijevi koje iskorištavaju sunčevu energiju s ciljem zagrijavanja vode.
Nastavite sa čitanjem »


“off-grid” solarna elektrana u Mješovitoj srednjoj školi Tešanj
25.10.2018

U oktobru 2018.godine izgradili smo „off-grid“ solarnu elektranu u Mješovitoj srednjoj školi Tešanj , instalisane snage 5,2 kWp. Oprema koja je instalirana realizacijom projekta je : 18 solarnih panela snage 285 Wp, 8 solarnih akumulatora, 1 solarni pretvarač, 1 razvodni AC/DC ormar (šemiran i …
Nastavite sa čitanjem »


Solarna elektrana u TIK d.o.o. Jelah
04.03.2017

Solarna fotonaponska elektrana TIK 1 snage 127 kW je u pripremi za probni rad. Ista se gradi na salonu namještaja TIK d.o.o. Jelah, proizvedenu čistu električnu energiju (obnovljivi izvori) plasirat će u distributivni sistem EP-BiH. Firma TIK d.o.o. je prepoznala i pridružila se porodici …
Nastavite sa čitanjem »


Kalim d.o.o. je u trendu
01.03.2017

Kalim d.o.o. iz Jelaha je jedna od firmi koja je shvatila da obnovljivi izvori energije nemaju alternativu. Menadžment firme je uložio sredstva za koja su sigurni da će se brzo vratiti. Upravo firme ovakvog profila su najbolje za instalaciju sunčevih elektrana. Montaža istih je izvršena na krovu …
Nastavite sa čitanjem »