Izgradnja postrojenja OIE SFE za vlastitu potrošnju "BitSolar"
25.05.2023

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „BitSolar“, Investitora Alija Pandur, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

slika

Instalisana snaga elektrane iznosi 10 kW AC, sa ukupno 27 instalisanih solarnih modula jedinične snage 380Wp, proizvođača BISOL (10,26 kWp).

U sistem su ugrađene Huawei LUNA modularne litijumske baterije za fotonaponsko skladištenje, sa ukupnim kapacitetom skladištenja el. energije do 30kWh.

Kapacitet ukupne godišnje proizvodnje fotonaponske elektrane iznosi 9,47 MWh, što omogućava samoodrživost u snabdijevanju električnom energijom.

Cilj datog projekta jeste poboljšanje energetske efikasnosti, upotreba obnovljivih izvora električne energije kao i smanjenje utroška električne energije. Također, upotrebom instaliranog fotonaponskog sistema na krovu kuće, vlasnik će punjenje svog električnog automobila učiniti manje ovisnim o vanjskim izvorima energije.

Izvođač radova izgradnje postrojenja je SV Energija d.o.o. Tešanj.