"Bositex" mikro SFE (23 kW) i mini SFE (80 kW)
26.10.2021

Firma Bositex d.o.o. Žepče koja je u privatnom vlasništvu, prepoznala je kvalitet obnovljivih izvora energije te je na krovu objekta izgradila dvije fotonaponske elektrane.

slika

Izgrađena je jedna mikro 23 kW (33,75 kWp) i jedna mini elektrana 80 kW (108 kWp). Obje elektrane će proizvedenu električnu energiju iz obnovljivih izvora energije isporučiti u distributivni sistem EP-BiH.

Solarne elektrane su urađene sa panelima BDO 375 Wp iz EU ( kompanija : BISOL - Slovenija).

Predviđena godišnja proizvodnja mikro postrojenja (23 kW) je cca 38,24 MW, a mini postrojenja (80 kW) je cca 122,63 MW.

Izvođač radova izgradnje postrojenja je SV Energija d.o.o. Tešanj.