Izgradnja postrojenja OIE SFE za vlastitu potrošnju "GRADNJA-1"
27.02.2022

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „GRADNJA-1“, Investitora „GRADNJA 1“ d.o.o. Tešanj, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

slika

Instalisana snaga elektrane iznosi 36 kW AC, sa ukupno 158 instalisanih solarnih modula jedinične snage 320Wp (50,56 kWp).

Kapacitet ukupne godišnje proizvodnje fotonaponske elektrane iznosi 56,94 MWh, što omogućava samoodrživost u snabdijevanju električnom energijom.

Cilj datog projekta jeste poboljšanje energetske efikasnosti, upotreba obnovljivih izvora električne energije kao i smanjenje utroška električne energije.

Izvođač radova izgradnje postrojenja je SV Energija d.o.o. Tešanj.