SFE "PCI BOSNA" - za vlastite potrebe
23.12.2021

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „PCI BOSNA“, Investitora „PCI Bosna“ d.o.o. Jelah, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Cilj datog projekta jeste poboljšanje energetske efikasnosti, upotreba obnovljivih izvora električne energije kao i smanjenje utroška električne energije.

Izvođač radova izgradnje postrojenja je SV Energija d.o.o. Tešanj.