SFE "POBJEDA-1"-za vlastite potrebe
25.09.2022

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „POBJEDA-1“, Investitora „POBJEDA“ d.d. Tešanj, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

slika

Instalisana snaga elektrane iznosi 550 kW AC, sa ukupno 1.240 instalisanih solarnih modula jedinične snage 455Wp (564,20 kWp).

Kapacitet ukupne godišnje proizvodnje fotonaponske elektrane iznosi 571,975 MWh, što omogućava samoodrživost u snabdijevanju električnom energijom.

Cilj datog projekta jeste poboljšanje energetske efikasnosti, upotreba obnovljivih izvora električne energije kao i smanjenje utroška električne energije.

Izvođač radova izgradnje postrojenja je SV Energija d.o.o. Tešanj.