Postrojenje SFE "SALKANOVIĆ-1" 20kW
11.04.2023

Investitor Proizvodnja električne energije “SALKANOVIĆ”, vlasnik Nedžad Salkanović, izgradio je solarnu fotonaponsku elektranu SFE „SALKANOVIĆ-1“ 20 kW.

slika

Lokacija SFE: Trepče, Tešanj

Fotonaponski moduli proizvođača BISOL BMO 335Wp.

Ukupna instalisana snaga: 28,14 kWp.