BLOG - NOVOSTI


"Bositex" mikro SFE (23 kW) i mini SFE (80 kW)
26.10.2021

Firma Bositex d.o.o. Žepče koja je u privatnom vlasništvu, prepoznala je kvalitet obnovljivih izvora energije te je na krovu objekta izgradila dvije fotonaponske elektrane.

Nastavite sa čitanjem »


Mikropostrojenje SFE "HIDO-1" 23 kW
18.09.2021

Investitor Proizvodnja električne energije “HIDO” vlasnik Husanović Hidajet, izgradio je solarnu fotonaponsku elektranu SFE „HIDO-1“ 23 kW.

Nastavite sa čitanjem »


Mikropostrojenje SFE "SP-1" 23 kW
18.09.2021

Mikropostrojenje SFE “SP-1” 23 kW, investitora SSAM plast d.o.o..

Nastavite sa čitanjem »


Mikropostrojenje SFE "Klopče-1" 23kW
07.08.2021

Mikropostrojenje SFE “Klopče-1” 23kW
Nastavite sa čitanjem »


Mikropostrojenje SFE "SOLAR-1" 23kW
07.08.2021

Mikropostrojenje SFE “SOLAR-1” 23kW
Nastavite sa čitanjem »


SFE "Raspotočje-1" 23kW i SFE "Raspotočje-2" 150kW
07.08.2021

SFE “Raspotočje-1” 23kW SFE “Raspotočje-2” 150kW
Nastavite sa čitanjem »


Mikropostrojenje SFE "E.23-1" 23kW
06.04.2021

Mikropostrojenje SFE “E.23-1” 23kW
Nastavite sa čitanjem »