BLOG - NOVOSTI


Postrojenje SFE "PETROL-2" 127kW
17.04.2023

Investitor “GAS PETROL” d.o.o. Tešanj, izgradio je solarnu fotonaponsku elektranu SFE „PETROL-2“ 127 kW.

Nastavite sa čitanjem »


Postrojenje SFE "A&M_SOLAR-1" 50kW
14.04.2023

Investitor “A&M SPED” d.o.o. Tešanj, izgradio je solarnu fotonaponsku elektranu SFE „A&M_SOLAR-1“ 50 kW.

Nastavite sa čitanjem »


Postrojenje SFE "KARAULA" 127kW
12.04.2023

Investitor “SV Energija” d.o.o. Tešanj, izgradio je solarnu fotonaponsku elektranu SFE „KARAULA“ 127 kW.

Nastavite sa čitanjem »


"ECO-ENERGY" mikro SFE (23 kW) i mini SFE (127 kW)
27.11.2021

SFE “ECO.23-1” 23kW (34,98kWp)

SFE “ECO ENERGY-2” 127kW (158,46kWp)

Nastavite sa čitanjem »


"Bositex" mikro SFE (23 kW) i mini SFE (80 kW)
26.10.2021

Firma Bositex d.o.o. Žepče koja je u privatnom vlasništvu, prepoznala je kvalitet obnovljivih izvora energije te je na krovu objekta izgradila dvije fotonaponske elektrane.

Nastavite sa čitanjem »


SFE "Raspotočje-1" 23kW i SFE "Raspotočje-2" 150kW
07.08.2021

SFE “Raspotočje-1” 23kW SFE “Raspotočje-2” 150kW
Nastavite sa čitanjem »


Solarna elektrana u TIK d.o.o. Jelah
04.03.2017

Solarna fotonaponska elektrana TIK 1 snage 127 kW je u pripremi za probni rad. Ista se gradi na salonu namještaja TIK d.o.o. Jelah, proizvedenu čistu električnu energiju (obnovljivi izvori) plasirat će u distributivni sistem EP-BiH. Firma TIK d.o.o. je prepoznala i pridružila se porodici …
Nastavite sa čitanjem »