BLOG - NOVOSTI


Izgradnja postrojenja OIE SFE za vlastitu potrošnju "BitSolar"
25.05.2023

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „BitSolar“, Investitora Alija Pandur, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Nastavite sa čitanjem »


Izgradnja postrojenja OIE SFE za vlastitu potrošnju "MEDENA COMMERCE"
24.04.2023

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „MEDENA COMMERCE“, Investitora „MEDENA-COMMERCE“ d.o.o. Tešanj, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Nastavite sa čitanjem »


Izgradnja postrojenja OIE SFE za vlastitu potrošnju "TREND-TEX"
21.04.2023

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „TREND-TEX“, Investitora „TREND TEX“ d.o.o. Doboj Jug, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Nastavite sa čitanjem »


SFE "POBJEDA-1"-za vlastite potrebe
25.09.2022

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „POBJEDA-1“, Investitora „POBJEDA“ d.d. Tešanj, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Nastavite sa čitanjem »


Izgradnja postrojenja OIE SFE za vlastitu potrošnju "GRADNJA-1"
27.02.2022

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „GRADNJA-1“, Investitora „GRADNJA 1“ d.o.o. Tešanj, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Nastavite sa čitanjem »


SFE "PCI BOSNA" - za vlastite potrebe
23.12.2021

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „PCI BOSNA“, Investitora „PCI Bosna“ d.o.o. Jelah, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Nastavite sa čitanjem »


FNE "IMACO Systemtechnik 250kW" - za vlastite potrebe
27.11.2021

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „IMACO Systemtechnik 250kW“, Investitora „IMACO Systemtechnik“ d.o.o. Usora, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Nastavite sa čitanjem »