BLOG - NOVOSTI


Izgradnja postrojenja OIE SFE za vlastitu potrošnju "GRADNJA-1"
27.02.2022

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „GRADNJA-1“, Investitora „GRADNJA 1“ d.o.o. Tešanj, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Nastavite sa čitanjem »


SFE "PCI BOSNA" - za vlastite potrebe
23.12.2021

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „PCI BOSNA“, Investitora „PCI Bosna“ d.o.o. Jelah, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Nastavite sa čitanjem »


FNE "IMACO Systemtechnik 250kW" - za vlastite potrebe
27.11.2021

Prateći globalne trendove izgrađena je fotonaponska elektrana „IMACO Systemtechnik 250kW“, Investitora „IMACO Systemtechnik“ d.o.o. Usora, u svrhu proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Nastavite sa čitanjem »