Solarna elektrana u TIK d.o.o. Jelah
04.03.2017

slika

Solarna fotonaponska elektrana TIK 1 snage 127 kW je u pripremi za probni rad. Ista se gradi na salonu namještaja TIK d.o.o. Jelah, proizvedenu čistu električnu energiju (obnovljivi izvori) plasirat će u distributivni sistem EP-BiH. Firma TIK d.o.o. je prepoznala i pridružila se porodici proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora na području općine Tešanj. Planirana godišnja proizvodnja oko 228 MW.